EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

Blog del concurs

inici

Arxius: agost de 2012

Vídeos, Dones i TIC (el moviment de la descoberta)

dijous 30 d'agost de 2012

Vídeos, Dones i TIC (el moviment de la descoberta)

Si a l’anterior post fèiem referència a la importància de les TIC com a manera de visibilitzar a les dones, en aquest insistim en la confecció de la categoria dels vídeos en aquesta temàtica.

Es marca la diferència entre les "tecno riques", que tenen accés a la infraestructura i educació necessària per al seu aprofitament productiu i les "tecno pobres", per a aquelles que per raons econòmiques, educatives, culturals, etcètera, queden al marge dels seus beneficis. És evident que les dones pobres i amb pocs ingressos, no poden aprofitar de les oportunitats i beneficis que aporten les TIC.

Femitic

Aquest creixent, tot i que no encara suficient, ús de les TIC per les dones llatinoamericanes està disminuint la bretxa digital de gènere de manera que les dones puguin reduir els efectes negatius que sorgeixen per la seva falta d’accés.

La bretxa digital de gènere, agreuja les diferències professionals i laborals en general i les seves conseqüències en termes de salari, estabilitat d’ocupació, credibilitat i reconeixement professional; genera desaprofitament de les TIC per a la correcció de les pròpies desigualtats ocasionades pels rols reproductius (per exemple, les dones en maternitat podrien seguir treballant des de casa); retarda l’enlairament i desenvolupament del comerç electrònic, restringeix i retarda l’adopció d’innovacions (per exemple, inscripció a serveis en línia).

En canvi, una major utilització de les TIC podria incentivar que les dones prenguin part activa a xarxes de suport i defensa dels drets de les dones i accedeixin a nous treballs i oportunitats; participin en iniciatives d’aprenentatge interactiu, tinguin l’oportunitat de rebre informacions de qualitat no disponibles en altres mitjans de comunicació tradicionals.

I així ho demostra el vídeo guanyador de l’anterior edició #Admirables de Paula Girart per a qui les bloggeres han canviat el panorama social d’aquests països àrabs gràcies a Internet. Les xarxes socials han obert portes a un sector que no estava representat en els mitjans tradicionals.
El feminisme ja no va d’això, de llevar-se els sostenidors. I això és el que he comprovat posant-me en contacte amb diferents bloggeres del món àrab que sense la seva participació activa a Internet la revolta no hagués estat possible.

Fotografías Mujeres y TIC, el descubrimiento

dimarts 28 d'agost de 2012

Fotografies Dones i TIC, la descoberta

Una de les quatre categories del concurs és la fotografia que correspon a Dones i TIC; la finalitat d’aquesta no és sinó deixar palès la relació entre dones i Tecnologies de la Informació i la Comunicació en una imatge, òbviament.

Es tracta d’una relació que cada cop té més i més vessants i afortunadament ja queda enrere (però no prou) les primeres imatges de dones enfront l’ordinador.

En l’accés a Internet la fractura digital de gènere s’ha reduït, passant de 26 punts el 2004 a 7,5 el 2010. No obstant això, les diferències entre homes i dones s’incrementen a mesura que les tasques impliquen un major grau d’habilitat tècnica. Segons un estudi publicat per l’instituto de la mujerpublicat al mes de maig d’enguany. L’estudi apunta que la inclusió digital avança a Espanya, però la bretxa entre homes i dones persisteix. Les diferències també es produeixen en el tipus d’ús, ells busquen continguts vinculats a l’oci i al consum i elles més a serveis relacionats amb el benestar social.

Una temàtica que es busca reflectir en el format de la fotografia, així, la fotografia guanyadora de l’edició de 2011 de Alexandra Meyer per Generacions Tecnològiques, i que il•lustra aquest post. Aquesta imatge reflecteix, efectivament les tres generacions de dones al voltant de les noves tecnologies

Femitic

El copyleft y Femitic

divendres 24 d'agost de 2012

El copyleft i Femitic

Tal i com consta alpunt 10 de les bases del concurs , Femitic treballa amb copyleft com a eina imprescindible per tal de que la cultura i les creacions flueixin lliurement sempre respectant l’autoria.

Així passem a aclarir alguns conceptes:
Elsvídeos i les fotografies presentades a concurs es consideraran sota llicència Creative Commons BY-SA 3.0, que permet l’ús, la còpia, la distribució i la modificació de l’obra tenint en compte les següent condicions:

BY: reconeixement -> que sempre es mencioni el nom de l’autora
SA: compartir igual -> que es garanteixi que l’obra derivada quedarà sota la mateixa llicència, és a dir, les mateixes condicions que l’obra original

Per aquesta raó, les autores que pertanyin a alguna entitat de gestió hauran d’aportar el permís de l’esmentada entitat si han cedit algun tipus de dret sobre l’obra o obres presentades per la seva membresia o relació contractual.

En el cas d’utilitzar altres obres, les participants declaren estar en possessió de l’autorització dels o les autores les obres dels quals estiguin incloses en l’obra presentada a concurs, en cas d’aquestes estar protegides per copyright; i de respectar les condicions de la llicència (o aconseguir un permís especial si no és així) en cas de copyleft.

En el cas que es produeixi alguna denúncia sobre l’autoria o permisos d’alguna obra presentada, es requerirà a la persona o entitat tenidora o representant dels drets que demostri la seva tinença. En el cas de reclamació positiva, durant la fase de presentació es retirarà del concurs l’obra afectada; i, si ja s’ha produït el veredicte del jurat, s’invalidarà el premi atorgat i la seva receptora haurà de retornar a l’organització de Femitic l’import íntegre del mateix.

Exemple. Suposem que una de les concursants de Femitic és també compositora musical i és membre de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), entitat que, per tant, gestiona tots o part dels drets d’autoria sobre les seves obres, en aquest suposat cas, cançons.

Doncs bé, si aquesta concursant volgués incloure una d’aquestes cançons en un vídeo presentat a Femitic, primer hauria de demanar i obtenir el permís de la SGAE per fer-ho. Si no, estaria molt probablement incomplint l’acord de membresia signat amb aquesta entitat.

Per descomptat, també estan protegides per copyright aquelles obres que ho expliciten literalment i que, de forma habitual, són marcades amb el símbol d’una lletra C dins d’un cercle. Això inclou, per exemple, les cançons que escoltem per la ràdio, les pel·lícules que veiem al cinema o la televisió, o les fotografies publicades en diaris o revistes, entre molts altres casos.
Llavors, què hauria de fer una concursant de Femitic si, per exemple, volgués utilitzar un fragment de, suposem, la pel.lícula La Xarxa Social, de David Fincher, al vídeo que vol presentar a concurs? Doncs hauria de posar-se en contacte amb el propi Fincher i/o amb la productora del film perquè li donessin una autorització, preferiblement per escrit, conforme es mostren d’acord amb la utilització d’aquest fragment en la seva obra.

Com això pot resultar una mica complicat, la solució preferible és recórrer a obrescopyleft o sota llicència Creative Commons. I és aquí on expliquem el segon supòsit previst en les bases esmentades anteriorment.
Si l’autor o autora d’una obra original vol facilitar que la mateixa sigui compartida amb més llibertat que la que permet el copyright, pot publicar-la amb una llicència de Creative Commons, les condicions de la qual seran establertes per l’autor/a i hauran de ser respectades per aquelles persones que pretenguin utilitzar la seva obra.

Hi ha sis tipus de llicències Creative Commons, que s’obtenen de la combinació de quatre variables, que són les següents:

Reconeixement: Fer referència a l’autor/a de l’obra original, citant el seu nom i, si és possible, incloent un enllaç cap a aquesta. Totes les llicències Creative Commons tenen aquesta condició.
Ús comercial: Depenent de la llicència escollida per l’autor/a de l’obra original, aquesta podrà ser utilitzada o no per tercers/es amb fins lucratius.

Obres derivades: Depenent de la llicència escollida per l’autor/a de l’obra original, altres persones poden o no modificar-la segons els convingui.

Compartir en condició d’igualtat: En cas que l’autor/a de l’obra original permeti la creació d’obres derivades, aquestes s’han de publicar amb la mateixa llicència, és a dir, les mateixes condicions, que l’obra original.

Per tant, una concursant de Femitic que vulgui incloure una obra d’una altra persona en el treball que pretén presentar a concurs, s’ha de fixar en la seva llicència Creative Commons i assegurar-se que admeti usos comercials (ja que estaria optant a un premi màxim de 2.000€) i obres derivades(ja que utilitzaria l’obra original per crear la seva pròpia obra) i, per descomptat, haurà d’especificar el nom de l’autor/a de l’obra original.

Imaginem que una concursant de Femitic volgués utilitzar aquesta fotografia al vídeo que presentarà a concurs. La imatge ha estat publicada sota una llicència Creative Commons que permet les obres derivades, però no el seu ús comercial. En conseqüència, no podria utilitzar-la pel seu vídeo. A menys, és clar, que es posés en contacte amb el seu autor i que aquest li donés permís per usar-la.

En canvi, si la concursant de Femitic volgués utilitzar aquesta altra fotografia, també sota llicència Creative Commons, no hauria de demanar permís, ja que la mateixa llicència, per definició, permet l’ús comercial i les obres derivades. L’únic que hauria de fer és esmentar a l’autor de l’obra original.

Ven a Femitic de vacaciones

dimecres 22 d'agost de 2012

Vine a Femitic de vacances!!

Calor, calor, i xafogor que ens envolta, però l’estiu també són vacances, viatjar o simplement veure el teu entorn des d’una altra mirada o en algun altre moment molt diferent al habitual.

Les desigualtats de les dones no tanquen per vacances i sovint és quan són més visibles (o visibles des d’una altra perspectiva), així que és una bona oportunitat perquè des de les vostres càmeres (de fotografia i/o vídeo) us en feu ressò.

Les dues categories en els dos formats (de fotografia i de vídeo) són Dones i TIC i Dones i Àmbit laboral... categories que a les vacances prenen una altra volada. Així, per exemple les noves tecnologies solen acompanyar molt bé l’estiu en la forma de comunicar-nos o simplement en l’ús que en fem les dones d’elles a l’hora de que les dones es connectin des de la platja o la muntanya. O si passeu per algun lloc emblemàtic, que recordi la lluita per la igualtat...

Pel que fa a la categoria d’àmbit laboral, la situació de les dones és denunciable en pràcticament tots els indrets i categories laborals, qualsevol mercat tradicional...

Us recordem que els premis són de 800 euros a les fotografies guanyadores i 2.000 euros als vídeos guanyadors. Si cada dia trobem situacions que val la pena reflectir-les per denunciar-les, a l’estiu aquestes situacions es poden multiplicar... Porta’t Femitic de vacances

Les possibilitats són infinites. Però recordeu que les vostres obres han de reflectir explícitament el tema escollit.

Els objectius que volem assolir dins la categoria Dones i TICs i que us poden servir de referència per als vostres treballs són:
- Fomentar la creació de continguts digitals entre les dones
- Esperonar les dones perquè participin més activament a Internet i a les xarxes socials
- Visibilitzar les dones a Internet
- Reduir la fractura digital de gènere
- Fomentar l’ús d’Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre les i els joves

I els objectius de la categoria Dones i Àmbit laboral:

- Denunciar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit laboral
- Incentivar la formació i la incorporació de la dona al mercat laboral
- Fomentar l’auto-ocupació, l’emprenedoria i el lideratge femenins
- Posar de relleu la importància de la conciliació laboral/familiar/personal
- Aportar solucions amb perspectiva de gènere a l’actual crisi econòmica