EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
Novetats
Els objectius

Femitic és un concurs de vídeos i fotografies que fomenta la participació de les dones a Internet.

Amb el concurs de vídeos i fotos realitzats per dones Femitic, Dones en Xarxa pretén assolir els següents objectius:

* A través de la categoria Dones i TICs

- Fomentar la creació de continguts digitals entre les dones

- Esperonar les dones perquè participin més activament a Internet i a les xarxes socials

- Visibilitzar les dones a Internet

- Disminuir la fractura digital de gènere

- Fomentar l’ús d’Internet com un espai on promoure valors igualitaris i inclusius entre les i els joves

* A través de la categoria Dones i Àmbit Laboral

- Denunciar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit laboral

- Incentivar la formació i la incorporació de la dona al mercat laboral

- Fomentar l’auto-ocupació, l’emprenedoria i el lideratge femenins

- Posar de relleu la importància de la conciliació laboral/familiar/personal

- Aportar solucions amb perspectiva de gènere a l’actual crisi econòmica

bases del concurs
butlleta de participació