Puc utilitzar els vídeos i les fotografies presentades a Femitic?

El punt 10 de les Bases del Concurs del festival de vídeos i fotos realitzats per dones Femitic fa al·lusió directa als Drets d’Autoria de les obres presentades a concurs. En ell s’especifica que:

Femitic és un concurs copyleft perquè Dones en Xarxa aposta per la filosofia open (obert) i el coneixement lliure, és a dir, els continguts, les creacions i les aplicacions sota drets d’autor oberts a la seva reutilització.

Per aquest fet, els vídeos i les fotografies presentades a concurs es consideraran sota llicència Creative Commons BY-SA 3.0, que permet l’ús, la còpia, la distribució i la modificació de l’obra tenint en compte les següents condicions:

- BY: reconeixement -> que sempre s’esmenti el nom de l’autora

- SA: compartir igual -> que es garanteixi que l’obra derivada quedarà sota la mateixa llicència, és a dir, les mateixes condicions que l’obra original

Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar els vídeos i les fotografies enviades a Femitic a la seva pàgina web o blog, en les seves xarxes socials, en els seus propis vídeos o fotografies... sempre que respecti les condicions de la llicència, que són:

- Ha d’esmentar el nom de l’autora de l’obra i incloure un enllaç cap a aquesta.

- Si ho desitja, pot utilitzar l’obra amb fins comercials.

- Si ho desitja, pot crear la seva pròpia versió de l’obra original - el que seria una obra derivada - però publicant-la sota la mateixa llicència Creative Commons de l’original.

Totes les concursants de Femitic han estat avisades d’aquest fet a través de les bases i, en participar al festival, declaren la seva plena acceptació de les mateixes.

Més informació sobre les llicències Creative Commons a la pàgina web oficial i en aquest article publicat a La Información.