Buscar

NETWORKING

Twitter Facebook LinkedIn Google Plus Tuenti Flickr
Youtube Delicious Slideshare DEX para Android DEX para Apple FavoritsSi vols publicitar-te en aquesta pàgina, fes clic aquí

Multimedia

Perquè us sigui més fàcil de compartir, comparar, escollir ... us deixem aquí tots els vídeos en un sol post, de cadascuna de les taules en què es van desenvolupar les Quartes Jornades de Dones liderant les TIC el 15 de novembre passat

Recull de Videos WomanLiderTIC 2018

Canal Dones en Xarxa

Banners

Jornades Internacionls de dones liderant les TIC
Dones emprenedores i professionals
Catàleg d'activitats de Dones en Xarxa
Clínica de reproducció assistida BcnIVF
Ni + ni - = s
Tarifes de Publicitat
Webs Locals

Agenda [+]

Avui és: 23-08-2019
>
<
Agost'19
llmamejovessum
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Política

Generals 2008. Propostes dels partits polítics dirigides a les dones

dimarts 4 de març de 2008

Generals 2008. Propostes dels partits polítics dirigides a les dones

Els populars i els socialistes, com a partits polítics majoritaris tenen només una cosa en comú en aquestes eleccions, i és el fet que presenten a Catalunya i com a caps de llista a dues dones, Dolors Nadal pel PPC i Carme Chacón pel PSC. En canvi les propostes que presenten dirigides a les dones són ben diferents.

Les propostes concretes del socialistes en materia de drets per a les dones per la propera legislatura per tal de consolidar les mesures iniciades fins ara, incloent la perspectiva de gènere en el disseny de totes les polítiques públiques i reforçant els mecanismes i estructures que facin possible la igualtat efectiva.

La Llei d’Igualtat ha establert les bases per a aconseguir l’equilibri entre dones i homes. Ara, volem anar més enllà i proposem un seguit d’estratègies adreçades a incrementar la participació de les dones en la presa de decisions que afecten al conjunt de la societat Crear Unitats d’Igualtat a tots els Ministeris. Establir, amb la prèvia avaluació prevista per la Llei d’Igualtat, instruments per a reforçar l’existència de Plans d’Igualtat a les empreses. Vetllar per mantenir una composició equilibrada en els nomenaments per part del Govern. Reforçarem els instruments previstos per la llei per tal de garantir una participació equilibrada de les dones a la direcció de les empreses.

En quant a la millora de la qualitat i de la integració de la perspectiva de gènere en els serveis i programes d’ocupació, el PSC proposa una nova regulació del treball domèstic, amb la seva inclusió en el Règim General de la Seguretat Social per tal d’acabar amb la discriminació que pateixen els treballadors d’aquest sector que són, majoritàriament, dones. Mesures de recolzament a la creació d’empreses i a la internacionalització de l’activitat i a l’enfortiment de les iniciatives empresarials de les dones. L’elaboració d’un Pla General d’Usos del Temps que, d’acord amb la negociació col•lectiva i en el marc del diàleg social entre sindicats i empreses millori els usos i la organització del temps les ciutats; aconsegueixi una major harmonització dels horaris laborals amb els escolars i comercials; i incentivi econòmicament les empreses per a que afavoreixin la flexibilitat laboral. L’ampliació de la xarxa de serveis d’atenció als nens i nenes de 0 a 3 anys, fins a la universalització del servei. L’ampliació del permís de paternitat fins a les 4 setmanes. El reconeixement del dret al permís de maternitat/ paternitat en parelles del mateix sexe. aprofundint en la nostra lluita contra la xacra que suposa la violència de gènere, essent conscients de la importància de la conscienciació ciutadana i de la formació dels professionals en la lluita per la seva eradicació.

I pel que fa a la lluita contra la Violència de Gènere. Desenvolupar la Llei Integral contra la Violència de Gènere garantint serveis propers a les dones que pateixen violència de gènere tant d’atenció com judicials i policials. Intensificarem i reforçarem els mecanismes engegats durant la darrera legislatura a través de la generalització d’una xarxa pública de centres de recuperació i de centres d’emergència dotats d’equips professionals experts en col•laboració amb les Comunitats Autònomes. Impulsarem la cooperació internacional en l’eradicació de la violència de gènere. Elaborarem un pla específic per a dones immigrants que pateixen violència de gènere, donada la seva especial vulnerabilitat.

De la seva banda, el PP presenta les següents propostes dirigides a les dones. Promoure una Llei Integral de Suport a la Família que creu noves línies de suport per a les famílies espanyoles. Aplicar un IRPF més reduït per a la dona que treballa fora de la llar amb l’objectiu d’augmentar la taxa d’ocupació femenina. Perllongar el permís de paternitat i el de maternitat. Garantir una plaça de guarderia per a tots els nens de zero a tres anys amb un Pla Nacional de Guarderies que ampliï el finançament públic i incentivi la creació de guarderies d’empresa.

Establir reduccions fiscals per a aquelles empreses que desenvolupin activitats d’interès social en àrees on existeix un dèficit de dotacions com guarderies o atenció als majors. Impulsar la coordinació dels calendaris escolars amb els laborals. Desenvolupar programes d’activitats extraescolars i d’estudi en tardes, períodes de vacances, ponts i caps de setmana. Incrementarem les pensions de viduïtat. Assegurar el compliment efectiu i la millora de la Llei de Dependència, garantint la igualtat de tracte amb independència del lloc de residència. Garantir un marc de finançament sanitari que planti cara als nous reptes en matèria de salut, a l’augment de la població, a la demanda de noves prestacions i a la millora de la qualitat. Promoure en col•laboració amb la resta d’Administracions Públiques i els agents socials, un Pla Transversal que combati l’exclusió social i els nous patrons de pobresa i marginació

Així mateix, i tot i la polarització d’aquestes eleccions entre els dos partits majoritaris, també hem recollit les propostes d’altres formacions polítiques catalanes en aquestes eleccions generals. Mencionem les més destacades i proporcionem l’enllaç a cadascun dels programes electorals dels partits polítics catalans que Lamalla.net ens ofereix a través d’un especial Generals 2008 a la seva web.

CIU

En matèria de Política de Família CIU vol impulsar una política integral de suport a la família amb fills i/o avis a càrrec seu, basada en més ajuts econòmics i més suport per conciliar la vida familiar i laboral:
Universalitzar la prestació de la Seguretat Social per cada fill que es té a càrrec. Ampliar a totes les unitats familiars amb fills menors de 6 anys el període de cobrament de 100 euros al mes, que avui només cobra la mare treballadora amb fills menors de 3 anys.

Al final de la legislatura, cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 € mensuals i cap pensió de jubilació ha d’estar per sota del salari mínim. CiU es proposa aprofundir en la igualtat home-dona en l’àmbit laboral. La dona ha de ser la principal receptora de les polítiques actives en el mercat de treball.Els convergents volen la flexibilització dels horaris laborals per facilitar la conciliació de vida laboral i familiar. Racionalització d’horaris per tendir a un model més europeu.
CIU vol lluita contra l’exclusió social de la dona i contra la feminització de la pobresa. Cal revisar les pensions de viduïtat de les dones que viuen soles i evitar que les dones soles amb fills s’escanyin econòmicament. Combatrem l’explotació sexual femenina.

ERC

Els objectius d’ERC en matèria de suport a les famílies per a la legislatura vinent són: defensa que la despesa en polítiques familiars no sigui inferior al 2,5% del PIB estatal. També proposen crear un Observatori per avaluar l’eficàcia del model vigent de polítiques familiars, especialment pel que fa referència a la universalització, l’eficàcia i l’equitat dels ajuts i pel que fa al caràcter integral i transversal del model.

ERC també defensa facilitar l’adequació dels horaris a les necessitats de la sincronia de la vida. ERC d’altra banda, i en matèria de drets de les dones volen treballar per prevenir i eradicar la violència masclista. Proposen mesures per al reconeixement de la diversitat femenina en l’àmbit de les polítiques públiques. Avançar cap a un nou concepte de participació democràtica que tingui en compte el biaix de gènere. Reforma de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Ampliar els conceptes de família i de marc de relacions personals i afectives per tal d’incloure altres formes efectives i relacionals entre agressor i víctima, ampliant així l’univers de dones emparades per l’actual llei i abraçar altres modalitats de violència com les que es puguin generar en un context laboral. 2 Mesures per al reconeixement de la diversitat femenina en l’àmbit de les polítiques públiques Política econòmica, Elaborar els pressupostos generals de l’estat aplicant-hi la transversalitat de gènere

ICV

Les propostes d’Iniciativa Verd en matèria de política de família es basen en la conciliació familiar, mitjançant mesures per tal de regular la jornada laboral de 35 hores setmanals aplicable a tots els assalariats i assalariades. Regulació mitjançant llei del dret de participació a l’organització del treball, amb especial atenció a la regularització del temps i a la conciliació de la vida personal i laboral.

Universalització de l’escolarització gratuïta i de qualitat en l’educació infantil de primer cicle 0-3 anys.

En matèria de drets de les dones ICV realitza una proposta "trencadora" pel que fa a la defensa de la Interrupció voluntària de l’embaràs per lliure decisió de les dones, en el marc d’una nova Llei de salut sexual i reproductiva.

Regulació de les polítiques del temps en el marc d’una llei, per repartir tots els treballs i compartir tots els drets. Ampliar el permís de maternitat fins als 6 mesos i el permís de paternitat fins als 3 mesos.

En col.laboració amb: