Buscar

NETWORKING

Twitter Facebook LinkedIn Google Plus Tuenti Flickr
Youtube Delicious Slideshare DEX para Android DEX para Apple FavoritsSi vols publicitar-te en aquesta pàgina, fes clic aquí

Multimedia

Perquè us sigui més fàcil de compartir, comparar, escollir ... us deixem aquí tots els vídeos en un sol post, de cadascuna de les taules en què es van desenvolupar les Quartes Jornades de Dones liderant les TIC el 15 de novembre passat

Recull de Videos WomanLiderTIC 2018

Canal Dones en Xarxa

Banners

Clínica de reproducció assistida BcnIVF
Dones emprenedores i professionals
Tarifes de Publicitat
Ni + ni - = s
Jornades Internacionls de dones liderant les TIC
Catàleg d'activitats de Dones en Xarxa
Webs Locals

Agenda [+]

Avui és: 24-08-2019
>
<
Agost'19
llmamejovessum
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Opinadores

La igualtat és qüestió de professionals.

Amaya Alba és presidenta d’Espais per a la Igualtat
dimarts 30 de juny de 2009

La igualtat és qüestió de professionals.

Al març de 2007, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, vàrem donar un gran pas en el camí per aconseguir la igualtat de les dones. Ara tenim una nova oportunitat d’avançar en la consecució de la igualtat a Catalunya. Per fi s’ha presentat l’esperat Avantprojecte de Llei per una nova ciutadania i per la igualtat entre dones i homes (títol provisional), del qual tot just acaba de finalitzar el procés de participació a través del qual les entitats i la ciutadania han pogut fer les seves aportacions. Es una excel•lent notícia ja que estem cada cop més a prop de disposar d’una llei catalana per a la igualtat que ens apropi a les dones catalanes a la plena igualtat.

L’avantprojecte de llei pretén impulsar un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari, basat en el respecte i l’equitat i avançar en l’eliminació del sexisme i l’androcentrisme de les estructures socials, culturals, econòmiques i polítiques.

Entre les accions administratives que es proposen vull esmentar i reflexionar sobre la que parla de fomentar la figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit públic i privat, per tal de participar en la diagnosi, la implementació, l’avaluació i el seguiment de projectes orientats a la igualtat d’oportunitats de dones i homes. Però aquesta és la única referència que fa el projecte a la figura d’agent d’igualtat, quan és, des del nostre punt de vista, la figura professional que s’ha d’encarregar de dissenyar, implementar i avaluar les polítiques d’igualtat en els àmbits públic (administracions públiques) i privat (entitats i empreses) i, per tant, una figura cabdal per a la correcta aplicació de la llei.

En l’avantprojecte no es vincula en cap moment la figura de l’agent per a la igualtat amb les mesures que es proposen. És a dir, no deixa clar que és l’agent d’igualtat qui ha de desenvolupar les accions que es proposen a la llei i, encara menys, defineix el perfil professional i les competències imprescindibles que ha de tenir aquesta figura, com tampoc les seves funcions i tasques en els diferents àmbits d’intervenció de les polítiques d’igualtat.

Recordem que l’agent d’igualtat és la ‘figura professional o experta que proposa, promou, orienta, assessora, actua i avalua les intervencions en matèria d’igualtat per garantir la consecució de l’objectiu i per vetllar perquè el procediment sigui al més adequat possible’ .

Proposem que la llei contempli, d’igual manera que es contempla en el projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, els següents aspectes:

1. Que les funcions professionals per dur a terme mesures d’igualtat, es duguin a terme per part de persones que disposin de la qualificació i l’especialització adequades.

2. Que en relació a les persones que desenvolupin les esmentades funcions a les administracions públiques i a les empreses i entitats privades, el Govern de la Generalitat ha de regular: a) la definició de les funcions dels perfils professionals; b) l’establiment dels requisits d’exercici professional; c) les correspondències entre els perfils professionals definits i les titulacions, qualificacions professionals o certificats de professionalitat que es considerin adequats per a desenvolupar-los.

3. El reconeixement de les experiències professionals i formatives ja realitzades per les persones que ja fan les funcions d’agents d’igualtat (per exemple, tot el ventall de persones que des de fa molts anys treballen en el disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques d’igualtat a les diverses administracions) i, en conseqüència, l’impuls, per part de l’Institut Català de les Dones i dels departaments de la Generalitat que tinguin competències en polítiques d’igualtat, de processos específics d’habilitació i processos específics d’acreditació de competències professionals, la superació dels quals, en les condicions que es determinin, han de permetre l’exercici de les funcions corresponents.

4. Que les funcions que es preveuen en els punts 2 i 3 s’han de fer amb la col•laboració de l’òrgan competent en la definició de les qualificacions professionals i de l‘organisme que gestiona els serveis ocupacionals, tenint també en compte la veu dels ens locals.

Des d’Espais per a la Igualtat considerem necessari el reconeixement, la definició i la regulació d’aquesta figura professional a la futura llei d’igualtat catalana com a peça clau del procés de desenvolupament de les polítiques d’igualtat.

- Perquè reforçar els equips de treball de les administracions públiques i de les entitats i empreses privades que han de dur a terme polítiques per a la igualtat, amb figures expertes, formades i capacitades, tècnicament i en quant a aptituds, en matèria d’igualtat de gènere, és un pas fonamental i una eina inqüestionable per incorporar el principi d’igualtat i la visió de gènere arreu.

- Perquè la manca de concreció del perfil professional i competencial genera no sols l’encavalcament entre les ocupacions ja descrites amb d’altres de caràcter social, sinó sobretot la manca de professionalització i homologació competencial, la qual cosa deriva en una desvaloració social de l’ocupació i una, massa sovint, manca de rigor en les intervencions dirigides a la promoció de la igualtat de gènere.

- Perquè l’avenç normatiu en matèria d’igualtat així com el cada cop major desenvolupament de polítiques d’igualtat fan necessari que hi hagi persones especialitzades tècnicament i metodològicament.

- Perquè s’han d’assegurar les condicions laborals dignes de les persones que treballen de l’àmbit de la igualtat de gènere.

- Perquè el creixement de la demanda de selecció i contractació de persones expertes en la temàtica d’igualtat de gènere produeix una desorientació de les entitats contractants, que necessita una regulació i perspectiva clares.

- Perquè l’increment en la demanda ha d’anar acompanyat d’una homogeneïtzació dels continguts formatius i la capacitació professional.

- Perquè cal garantir el rigor tècnic i metodològic de les polítiques d’igualtat i de les persones que les duen a terme; la qual cosa significa treballar per la qualitat de la seva formació i de la gestió del perfil en les organitzacions.

En definitiva, doncs, proposem que la futura llei d’igualtat catalana defineixi i reguli clarament la figura de l’agent d’igualtat perquè és una garantia del valor que se li dona a la implementació de mesures d’igualtat alhora que permet consolidar estructures específiques. Però en qualsevol cas sense oblidar a totes les professionals que al llarg dels anys han anat creant metodologies, han inventat programes i han definit el que ara reivindiquem com una professió, amb el reconeixement i l’acreditació de competències que no es basin exclusivament en les titulacions universitàries.

En col.laboració amb: