EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

www.lalimuntaner.cat

Autora: Anna Mestre, Barcelona

No se puede reproducir este archivo flash

No se puede reproducir este archivo flash
És un video de la categoria Dones i Àmbit Laboral:
En aquest vídeo el que vull és representar a una de tantes dones
emprenedores que creen la seva pròpia empresa. Estaria dins del punt de fomentar l’auto-ocupació i l’emprenedoria.
Es veu a una dona(representada per 6 dones diferents) que grava un missatge per donar a conèixer la seva empresa. Curt i directe.
000198
Altres vídeos...