EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

Reponsable de projectes culturals

Autora: Anna Mestre, Barcelona

No se puede reproducir este archivo flash

No se puede reproducir este archivo flash
En aquest curt volia reflexar les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit laboral.
Aixi que ens tobem amb un grup de dones i un home que es presenten a una entrevista de feina per ser "Responsable de projectes culturals", en l’entrevista veiem les diferents preguntes que els hi fa una entrevistadora i de com reaccionen elles davant d’aquestes preguntes típiques que ens fan a les dones: casada? fills?disponibilitat?voldria un càrrec inferior?...i demés...
000198
Altres vídeos...