EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

Revolució en xarxa

Autora: Sonia Herrera, Barcelona

El sorgiment del moviment 15M en totes les ciutats de
l’Estat espanyol es va viure en directe mitjançant les TIC i les xarxes
socials.
000108
altres fotos