EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

Pobres(a) en femení

Autora: Sonia Herrera, Barcelona

Aquesta fotografia va ser presa el passat mes de juliol
a Budapest.

Louise Arbour va dir: "La pobresa, més que un assumpte econòmic és una privació profunda de les llibertats fonamentals i un atac a la dignitat humana".

La feminització de la pobresa és, per tant, un atac a la dignitat i les
llibertats de milions de dones i un fenomen creixent derivat de la
desigualtat de gènere, la inequitat del mercat laboral i l’explotació
econòmica de les dones, és a dir, de l’aliança macabra entre
capitalisme i patriarcat.

000096
altres fotos