EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

Inserció digital?

Autora: Marta Ortega, Sant Feliu de Llobregat

Crítica a l’alfabetització digital.
Existeix la inserció digital si les dones segueixen amb el mateix rol i en el mateix context?
000008
altres fotos