EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

Carta als meus fills

Autora: Eva Terán, Sarriguren

El video és una recreació d’ una carta fotogràfica enviada per una mare boliviana als seus fills, en el que els relata que,
mentre treballa a Europa, ella aprofita per estudiar fotografia en els
temps lliures, i que a la tornada al seu païs aquests coneixements li
serviran per crear una tenda de fotografia.
000005
altres fotos