EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

El camí cap a la igualtat és imparable

Autora: Noveprit Singh, Badalona

"Cada dia són més les dones que s’ incorporen a
professions tradicionalment relegades als homes. Aquestes conductores de metro en són un bon exemple".
000382
altres fotos