EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

FTP o DROPBOX?

Autora: Sònia Muñoz, Barcelona

Síntesi: Mitjançant una trucada telefònica, la protagonista del curtmetratge anirà mostrant a les persones espectadores les diferents eines de treball que utilitza en el seu dia a dia, mentre fa
altres tasques quotidianes.

Objectiu: El curt pretén, de manera pedagògica i positiva, mostrar la
interacció de la dona jove amb el món multimèdia, en aquest cas centrat en les eines vinculades amb la fotografia digital. També pretén animar a altres dones a conèixer el programari del que es parla.

000207
altres fotos