EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

Connectats

Autora: Arantxa Morán, Barcelona

Connectats... els camins de la comunicació són abastables per a tothom, la tecnologia ens envolta i hi és present entre nosaltres amb serenitat i naturalitat.
000450
altres fotos