EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: TICs

Inserció a les noves tecnologies

Autora: Lucía Pastor, Badalona

La bretxa digital és història: acabant amb la desigualtat d’us de les noves tecnologies.
000414
altres fotos