EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

De tornada al origen

Autora: Paula Sierra, Castrillon

Degut a aquests moments difícils, moltesdones s’han vist obligades a recuperar treballs artesanals amb els que treure’s uns
diners.
000103
altres fotos