EDICIONS:  2009  2010  2011 
2012
IMPORTANT: Per VOTAR necessites INICIAR SESSIÓ ...
veure vídeo

Categoría: Àmbit laboral

Contracte indefinit

Autora: Ester Xargay, Barcelona

El contracte indefinit de Maria Melero és el que tota
dona obté i manté tota la vida per fer totes les feines de casa i també
totes les de fora de casa. La Maria ja fa temps que s’ha jubilat, però
el seu contracte continua vigent amb les feines del camp, de la cuina i
moltes altres. Les màquines igualment tenen un contracte indefinit, i el
marit de la Maria, en Joan Xargay, mecànic enginyer que en fabricava,
també s’ha jubilat fa temps, i ara restaura motors i màquines antigues
que, tot i ser obsoletes, tornen a funcionar. Dues imatges que es
complementen, on la peculiar cadència sonora d’un motor antic pauta el
bon ritme de treball de la Maria.
000025
altres fotos