Violència: vull comprendre.

Vull entendre perquè ells maten i maltracten. Perquè la violència que assassina, dispara, destrueix és gairebé sempre masculina excepte algunes excepcions que confirmen la regla. És la mateixa violència que nodreix el terrorisme, que llança bombes i maneja explosius . No es tracta de “l’agressivitat”, aquesta pulsió tan masculina com femenina, sinó de l’expressió violenta…