Decàleg Womanlidertic 2018

La cimera de Beijing, el 1995, va dedicar per primera vegada en la història d’una Conferència Mundial sobre Dones, un capítol als mitjans i a les tecnologies de la comunicació. La plataforma de Beijing va declarar que l’accés a la informació i la comunicació és un dret de les dones (Declaració Beijing 95. Punt J),…