Una aproximació al ciberfeminisme

La irrupció de la xarxa d’Internet ha suposat el desenvolupament de diferents propostes que giren al voltant de les possibilitats del ciberespai en relació a les exigències i lluites socials. Una d’aquestes propostes o reapropiacions particulars del ciberespai seria el Ciberfeminisme, un concepte que, més que una definició, engloba cent antidefinicions.

Per molts anys, Mujeres en Red!

Aquest any Mujeres en red fa 10 anys. Tot va començar al 1997, quan Montserrat Boix, ciberfeminista, creadora i coordinadora de la web, elaborava un informe sobre Algèria i va pensar que havien de ser les pròpies algerianes les que expliquessin al mon què necessitaven. Les tecnologies de la informació i la comunicació es perfilaven…

La Blogosfera feminista ja està en marxa Una nova comunitat de blocs esta en marxa: la Blogosfera feminista. Un nou espai feminista a Internet que recull blocs escrits per dones dedicades a la defensa dels drets de les dones.

Totes sóm paques

Les paques som un col:lectiu de dones en divers. Algunes som llatinoamericanes, altres europees, africanes, altres de ninguna part, algunes hem nascut a la ciutat, altres ens hem criat en petits pobles, algunes provenim de classe social acomodada i altres varem néixer en el si de famílies pobres. A moltes ens agraden altres dones, a unes altres ens agraden els homes, i algunes ens es igual o anem tan ràpid que ni temps tenim de saber el que ens agrada. La majoria som bífides, parlem al menys dos llengües. Algunes tenim càrregues familiars i altres no. Precàries o surfejant la precarietat. En resum, no tenim por tenim gana.