El projecte “e-Chance 2.0” pretén iniciar a les dones emprenedores en les TICs

Xarxes socials, blogs, wikis. Totes les eines són poques quan es tracta d’afavorir l’accés al mercat laboral en època de crisi. El projecte e-Chance 2.0 per a Dones Emprenedores , dirigit per AMESAL en col.laboració amb diverses associacions internacionals, té com a objectiu la inclusió de dones emprenedores en la societat del coneixement. E-chance està…