Catalunya registra les taxes d’avortament més altes d’Espanya el 2009

Catalunya és la comunitat que va registrar taxes d’avortaments més altes entra la població fèrtil, de 15 a 44 anys, durant el 2009, seguida de Madrid i Múrcia, segons l’avançament de resultats d’interrupcions voluntàries de la gestació difós pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Amb 16,1 embarassos interromputs per cada mil dones, Catalunya…