Anticipar les proves de diagnòstic prenatal evita amniocentesis a dones d’edat avançada

El nou protocol de Salut avançarà, del segon al primer trimestre d’embaràs, les proves de diagnòstic prenatal que serveixen per detectar les anomalies cromosòmiques. L’avançament ha de permetre millorar fins al 90% la diagnosi d’anomalies cromosòmiques i disminuir el nombre d’amniocentesis necessàries del 5-10% actual al 2% i s’evitarà que es facin amniocentesis exclusivament per…