«Espai expressiu i cos extrem: una experiència del límit», per Asun Bernárdez Rodal

Article d’Asunción Bernárdez, professora Facultat de Cièncias de la Informació, Universidad Complutense de Madrid. EL COS La reflexió sobre el cos s’ha convertit en una constant contradictòria i no uniforme, perquè pensar en el cos ens condueïx a un laberint de posicions, teories, manifestacions artístiques i fins a interessos econòmics que dominen la corporalitat que…

La sobirania alimentària i els moviments de dones

El principi de Sobirania Alimentària , el dret dels pobles a definir les seves polítiques alimentàries i agrícoles i a protegir la seva cultura alimentària , és promogut per La Via Campesina des de 1996 com a proposta contraposada a les políques neoliberals de lliure comerç que protegeixen els interessos de les grans multinacionals .…