Els farmacèutics hauran d’entrevistar les dones que demanin la píndola de l’endemà abans de vendre-la

Els farmacèutics catalans hauran de fer una entrevista a les dones que sol•licitin la píndola de l’endemà abans de dispensar-la per evitar contraindicacions i detectar factors que desaconsellin el contraceptiu d’emergència. L’entrevista s’emmarca en el protocol d’actuació consensuat pel Departament de Salut i el Consell de Col•legis de Farmacèutics de Catalunya i que entrarà en…