Les dones que acaben amb l’ablació

Segons l’Organització Mundial de la Salut, unes 130 milions de nenes i dones han estat víctimes de la Mutilació Genital Femenina (MGF) en els 28 països de l’Àfrica subsahariana i Orient Mitjà en què es practica. Cada dia 6000 nenes entre 4 i 10 anys són mutilades, segons Unicef​​, tot i que la prevalença varia…