Les dones maltractades tenen un risc cinc vegades major de patir trastorns psiquiàtrics, segons un estudi

Entre un 20% i un 40% dels suïcidis en població femenina estan relacionats amb el maltractament Les dones que han estat víctimes de violència masclista tenen cinc vegades més risc de patir trastorns psiquiàtrics enfront de la població general, el que implica que el 60% d’elles present patologies d’aquest tipus, com depressió, ansietat i dependència…