Conveni amb el Ministeri d’Igualtat per donar assistència integral a les dones víctimes de la violència masclista

El Govern ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Igualtat per desenvolupar programes i prestar serveis que garanteixin el dret a l’assistència social integral a les dones en situació de violència masclista. El Govern hi aportarà 156.435 euros i el Ministeri, 704.667 euros. El conveni dóna prioritat als programes orientats a les…

Unes 7.500 dones compten amb mesures de protecció contra la violència de gènere

Un total de 7.489 dones que viuen a Catalunya compten amb ordres de protecció o mesures cautelars contra els seus maltractadors, segons una resposta aportada pel Govern central a una pregunta formulada pel Partit Popular al Congrés dels Diputats. En total, gairebé 50.000 gaudeixen d’alguna de les mesures de protecció a tota Espanya, segons dades…