Formació en Prevenció de la Violència de Gènere: Actuacions amb adolescents des de l’aula

Fundación Mujeres obre un nou curs formatiu dirigit a professionals de l’àmbit educatiu i de la intervenció social, amb experiència en educació formal o informal, que tinguin interès a adquirir coneixements sobre models d’intervenció en aula per a la prevenció de la violència contra les dones. Oferim formació teòrica i pràctica impartida per professionals amb…

Treball i Assumptes Socials edita un fullet informatiu sobre les mesures de protecció per a víctimes de violència de gènere

En compliment de l’Acord de Consell de Ministres de 2 de març, que aprovava noves mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes durant 2007. Igualment, informa sobre els seus drets econòmics, laborals i socials. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de l’Institut de la Dona, ha editat un fullet…