El Govern central aprova un pla específic contra la violència de gènere entre la població immigrant

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Igualtat , ha aprovat aquest divendres el Pla d’Atenció i Prevenció de la Violència de Gènere en població estrangera immigrant que serà vigent durant el període del 2009 al 2012. Aquest pla contempla un seguit de mesures que suposin un atenció adaptada a les circumstàncies específiques de…