Projecte Malva: prevenció de la violència de gènere associada a l’abús d’alcohol i/o d’altres drogues

Encara que hi ha diversos factors de risc associats a la violència de gènere (estrès econòmic, aïllament social, rols patriarcals molt arrelats…), un dels més considerats i valorats pels experts és el consum d’alcohol i/o d’altres drogues. De fet, cada cop són més els estudis que confirmen aquesta relació, tot i que no ha de…