Guia per al diagnòstic, negociació i aplicació de mesures i plans d’igualtat

Aquest manual per delegades i delegats té per objecte facilitar la incorporació dels continguts de la llei d’igualtat a l’acció sindical, especialment per a abordar la realització d’un diagnòstic de situació i la posterior negociació, aplicació, avaluació de les mesures i plans d’igualtat. La Llei per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Guia…

Jornada sobre teletreball

El teletreball és una forma flexible d’organització del treball que sorgeix en un context marcat pels efectes de a globalització, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la necessitat de compaginar de manera equilibrada el temps laboral i personal. La Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treballdel Departament de Treball…

Un jutjat sentencia que el sistema de promoció d’El Corte Inglés discrimina a les dones

El Jutjat social nombre 13 de Barcelona ha declarat que el sistema de promoció professional aplicat per l’adreça d’El Corte Inglés en quatre centres de treball de Barcelona discrimina a les seves treballadores i contravé dos articles de la Constitució. La sentència estima així “en la seva totalitat” les quatre demandes interposades pel departament de…

Set de cada deu professors són dones

El 67% del professorat d’ensenyaments de règim general no universitàries és dona. Segons revelen els “Dades i xifres del curs 2007-08”, que fets públics pel ministeri d’Educació i Ciència, en el cas dels mestres de Primària, el percentatge de dones s’eleva fins al 75,3%, en l’ensenyament públic. En la concertada i privada, el professorat femení…