La OIT valora la Llei d’Igualtat de Sabater per a combatre la discriminació laboral

La participació de la dona en el món laboral ha anat pujant en tots els països. En EEUU, la religió s’ha convertit en altre motiu d’exclusió en el treball. MADRID.- El director de l’Oficina a Espanya de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Juan Felipe Hunt, ha assegurat que aquesta organització considera “positius” els “esforços” del…

Igualtat efectiva i maternitat

El 24 de març va entrar en vigor la llei espanyola per a la igualtat efectiva de dones i homes, coneguda popularment com a llei de la paritat. La nova normativa modifica diverses lleis vigents, des d’un total de 15 articles de l’Estatut dels Treballadors -que és una llei orgànica- fins a uns quants més de la llei de procediment laboral, de la llei general de la Seguretat Social i de la llei d’infraccions i sancions de l’ordre social. Tot plegat amb el propòsit de superar aquells obstacles que fins ara han impedit el lliure desenvolupament de la vida laboral de les dones; és a dir, la persistent discriminació per raó del seu sexe i els inconvenients derivats de la necessitat de conciliar la feina amb les seves responsabilitats familiars.

El 45% de l’ocupació immigrant és femenina

La contractació de dones immigrants suposa un creixement dels beneficis empresarials equivalent a 0,8 punts sobre el PIB nacional. L’Institut de la Dona ha subvencionat l’estudi “L’Impacte de la immigració femenina en l’economia espanyola” que, realitzat per l’equip investigador dirigit per Jose Vicens de la Universitat Autònoma de madrid, analitza la improtància de la immigració…

Creix el número de dones treballadores en situació de pobresa, ho afirma ILO

En 2006, ILO va estimar que 1.200 milions dels 2.900 milions de treballadores en el món eren dones. Un nou informe de l’Organització Internacional del Treball (ILO) titulat “Informe sobre tendències globals d’ocupació femenina-2007” mostra que mentre més dones que mai tenen ocupació, la diferència d’estatus, seguretat laboral, salaris i educació està contribuint a la…