Augmenta a Espanya l’afiliació a la Seguretat Social de dones autònomes, mentre baixa la dels homes

Segons dades de la Seguretat Social posats de manifest per la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), l’afiliació mitjana d’autònoms al juliol de 2012 va arribar als 3.064.843 treballadors per compte propi, el que suposa una pèrdua del 0,2 % d’afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), un total de 6.826 persones menys…

Treballadores autònomes

En el primer trimestre de 2012, segons els estudis realitzats per la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) a partir de les dades del Registre de la Seguretat Social, el nombre de dones que exercien una activitat per compte propi era de 1.045.637 , enfront d’un total de dones treballadores de 7.768.553. El que…