El Departament de Treball i Indústria impulsa la igualtat d’oportunitats de les dones

El Departament de Treball i Indústria aposta clarament per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el treball. És per això, que ha posat en marxa diverses iniciatives per tal de millorar els resultats respecte a la paritat en tots els nivells, tant en l’àmbit públic com a les empreses privades. Una de les iniciatives que han presentat, en roda de premsa, el conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, i la directora general de Relacions Laborals, Mar Serna, ha estat la incorporació de la figura de l’Agent per a la Igualtat, pionera a les administracions públiques de l’Estat, per introduir la perspectiva de gènere en totes les accions de la Conselleria

El sexisme persisteix: un 45% de persones en edat laboral creu que la dona ha de deixar la feina quan tenen un fill

Un estudi encarregat pel “Instituto de la Mujer” sobre la conciliació de la vida laboral i familiar conclou que les que tenen percepció de major dificultat per conciliar són les dones, són les que dediquen més temps a la cura de les famílies. Però destaquen dos dades que reflexen el grau de sexime de la nostra societat:
– Encara un 45% d’enquestats / enquestades creuen que la dona ha de deixar la feina quan tenen un fill
– Un 42,6% dels responsables d’emprese pensen que les responsabilitats familiars limiten el rendimient de les dones